“LINE เรนเจอร์” ฉลองครบรอบ 7 ปี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในโอกาสครบรอบ 7 ปีนี้ พบกับอีเว้นท์สุดมันส์ต่างๆ มากมาย  ระยะเวลาอีเว้นท์: 26 ก.พ. 25