ขอเชิญเพื่อนๆมาร่วมสนุกกับกิจกรรมประกวด  “Facebook Cover Contest ต้อนรับปีใหม่” ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00 น. – 3 มกราคม 2566 เวลา 23:59 น. เพื่อรับรางวัลภายใต้รายละเอียดและเงื่อนไขกติกาการร่วมสนุกดังนี้:

🎉วิธีการร่วมสนุก🎉
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดที่สื่อถึงเกม LINE PLAY และการเฉลิมฉลองการเข้าสู่ปีใหม่ 2023 ขนาด 1,200 x 457 พิกเซล เพื่อนำไปจัดทำเป็นรูปหน้าปกเฟสบุ๊ค (Facebook Cover Photo) ของแฟนเพจ LINE PLAY ประเทศไทย 
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งผลงานผ่านระบบไดอารี่ในเกม โดยจะต้องใส่แฮชแท็ก #cover ไว้ด้านบนสุด ตามด้วยภาพผลงาน และแคปชั่นที่อธิบายถึงผลงานดังกล่าว 

หมายเหตุ: 
•หลักเกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนนโดยทีมงาน LINE PLAY เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้
•ความประทับใจ (Impact) คะแนนเต็ม 25 คะแนน
•ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คะแนนเต็ม 25 คะแนน
•สไตล์ (Style) คะแนนเต็ม 25 คะแนน
•ความโดดเด่น (Uniqueness) คะแนนเต็ม 25 คะแนน

รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม >> (https://lin.ee/8ufUKGG/vwto/FBContestTC/LINEPLAY)
=====================
💎รางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม💎
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 ท่านที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขกติกาการร่วมสนุก และได้รับการคัดเลือกจากทีมงานจะได้รับของรางวัลเป็น Cash ในเกม LINE PLAY จำนวนท่านละ 500 Cash
=====================
⏰ระยะเวลาส่งผลงาน: วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00 น. – 3 มกราคม 2566 เวลา 23:59 น. 
⏰ระยะเวลาประกาศผลงานที่ได้รับคัดเลือก: วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 16:00 น. 
⏰วันที่ส่งของรางวัล: วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 18:00 น. 
=====================
✏️ หมายเหตุ ✏️
1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดการให้ของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 รางวัล ต่อ 1 บัญชีเกม ต่อ 1 ผลงาน เท่านั้น หากผู้ร่วมกิจกรรมส่งผลงานซ้ำ ทีมงานจะให้รางวัลกับบัญชีแรกที่ส่งผลงานเข้ามาก่อนเท่านั้น และจะตัดสิทธิ์การพิจารณารางวัลสำหรับผลงานที่ส่งเข้ามาซ้ำในทุกกรณีทันที 
2.ผลงานที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้ามาจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ขึ้นเอง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากมีการร้องเรียน ฟ้องร้อง หรือมีความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดในเรื่องดังกล่าวในทุกกรณี
3.ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.การตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

RM_FBcontest_1040x1040_dec