ขอเชิญเพื่อนๆมาร่วมสนุกกับกิจกรรม “แบบทดสอบแฟนพันธุ์แท้ LINE PLAY” ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:00 น. ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น. เพื่อรับรางวัลภายใต้รายละเอียดและเงื่อนไขกติกาการร่วมสนุกดังนี้:

🎉วิธีการร่วมสนุก🎉
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าไปที่เพจทางการของ LINE PLAY ประเทศไทย (https://www.facebook.com/LINEPLAYTHOFFICIAL/) เพื่อทำ“แบบทดสอบแฟนพันธุ์แท้ LINE PLAY” ซึ่งจะเปิดให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมสนุกในการตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้ 10 ข้อ
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้ 10 ข้อ ผ่านแบบฟอร์มที่อยู่ใน URL ที่กำหนด พร้อมทั้งให้ข้อมูลรหัสอวตาร (Invitation Code) ของท่านเพื่อใช้รับไอเทมของรางวัล
รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม >> (https://lin.ee/X8n09RL/vwto/RealfansTC/LINEPLAY)
=====================
💎รางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม💎
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขกติกาการร่วมสนุกกิจกรรมครบถ้วน จะได้รับรางวัลแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับจำนวนคำตอบที่ตอบได้ถูกต้อง ดังนี้
-หากตอบคำถามถูกต้องครบ 10 ข้อ จะได้รับตั๋วสุ่มไอเทม Animation จำนวน 1 ใบ, ตั๋วสุ่มไอเทม VIP จำนวน 1 ใบ, ตั๋วสุ่มไอเทม Royal VIP จำนวน 1 ใบ ท่านละ 1 ชุด/ 1 บัญชี
-หากตอบคำถามถูกต้องน้อยกว่า 10 ข้อจะได้รับ ตั๋วกาชาเพชร (Gem Gacha Ticket) ท่านละจำนวน 3 ใบ 
=====================
⏰ระยะเวลาร่วมสนุก: วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:00 น. ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น.
⏰ส่งรางวัล: ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 18:00 น.  
=====================
✏️ หมายเหตุ ✏️
1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดการให้ของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 รางวัล ต่อ 1 บัญชีเกมเท่านั้น 
2. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบผ่านแบบฟอร์มมามากกว่า 1 ครั้ง ทีมงานจะคัดเลือกและให้รางวัลอ้างอิงจากแบบทดสอบที่ผู้เข้าร่วมกรอกเข้ามาครั้งแรกเท่านั้น
3.ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. การตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

RichMessage_1040x1040