ขอเชิญเพื่อนๆมาร่วมสนุกกับกิจกรรม “ กดถูกใจคลิป TikTok ฉลองครบรอบ 10 ปี” ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:00 น. – 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น. เพื่อรับรางวัลภายใต้รายละเอียดและเงื่อนไขกติกาการร่วมสนุกดังนี้:

🎉วิธีการร่วมสนุก🎉
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไปที่บัญชี TikTok ของ LINE PLAY ประเทศไทย(https://www.tiktok.com/@lineplaythofficial) จากนั้นให้กดถูกใจคลิปฉลองครบรอบ 10 ปี  
2. จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งภาพถ่ายหน้าจอ (Screenshot) แสดงหลักฐานยืนยันการกดถูกใจผ่านระบบไดอารี่ในเกม LINE PLAY โดยจะต้องใส่แฮชแท็ก #play10th (โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด และห้ามมีการเว้นบรรทัดหรือเว้นช่องว่าง) ไว้ด้านบนสุดของข้อความในไดอารี่ด้วย 
3. หลังสิ้นสุดกิจกรรมในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น. ทีมงานจะสรุปยอดรวมการกดถูกใจของคลิปกิจกรรม และจะทำการมอบของรางวัลซึ่งจะแตกต่างกันไประดับขั้นการกดถูกใจรวม ดังนี้ 
ขั้นที่1: ยอดกดถูกใจตั้งแต่ 3,500 – 4,999:
จะมอบรางวัลตั๋วสุ่มไอเทม Animation จำนวน 1 ใบ
ขั้นที่2: ยอดกดถูกใจตั้งแต่ 5,000 – 9,999:
จะมอบรางวัลตั๋วสุ่มไอเทม Animation จำนวน 1 ใบ และตั๋วสุ่มไอเทม VIP จำนวน 1 ใบ
ขั้นที่3: ยอดไลค์และแชร์ตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป:
จะมอบรางวัลตั๋วสุ่มไอเทม Animation จำนวน 1 ใบ ตั๋วสุ่มไอเทม VIP จำนวน 1 ใบ และ ตั๋วสุ่มไอเทม Royal VIP จำนวน 1 ใบ
หมายเหตุ : 
• ภาพสกรีนช็อต (screenshot) ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันการแชร์โพสต์ จะต้องแสดงชื่อบัญชี TikTok ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และวันที่ทำการโพสต์ เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบได้ 
รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม >> (https://lin.ee/AxjatVv/vwto/NovTiktokTC/LINEPLAY)
=====================
💎รางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม💎
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขกติกาการร่วมสนุกกิจกรรมครบถ้วน จะได้รับรางวัล ขึ้นอยู่กับระดับขั้นของยอดรวมการกดถูกใจของคลิปกิจกรรม ดังนี้
a.ขั้นที่ 1: ยอดกดถูกใจตั้งแต่ 3,500 – 4,999: จะมอบรางวัลตั๋วสุ่มไอเทม Animation จำนวน 1 ใบ
b.ขั้นที่ 2: ยอดกดถูกใจตั้งแต่ 5,000 – 9,999: จะมอบรางวัลตั๋วสุ่มไอเทม Animation จำนวน 1 ใบ และตั๋วสุ่มไอเทม VIP จำนวน 1 ใบ
c.ขั้นที่ 3: ยอดไลค์และแชร์ตั้งแต่ 10,000: ขึ้นไป: จะมอบรางวัลตั๋วสุ่มไอเทม Animation จำนวน 1 ใบ ตั๋วสุ่มไอเทม VIP จำนวน 1 ใบ และ ตั๋วสุ่มไอเทม Royal VIP จำนวน 1 ใบ
=====================
⏰ระยะเวลาร่วมสนุก: วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:00 น. – 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น.
⏰ส่งรางวัล: ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18:00 น.
=====================
✏️ หมายเหตุ ✏️
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจถูกยกเลิกการได้รับรางวัลหากเปลี่ยนเนื้อหา หรือลบโพสต์ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใน 15 วันหลังกิจกรรมสิ้นสุด 
2.ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. การตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

RM2_Tiktok_nov