ขอเชิญเพื่อนๆมาร่วมสนุกกับกิจกรรม “โหวตแฟนอาร์ตขึ้นหน้าปกเพจ” ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 12:00 น. – 17 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น. ตั๋วกาชา Animation ท่านละจำนวน 1 ใบ
ภายใต้รายละเอียดและเงื่อนไขกติกาการร่วมสนุกดังนี้:

🎉วิธีการร่วมสนุก🎉
1.ผู้เล่น LINE PLAY ทุกท่านสามารถร่วมโหวตผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 ผลงาน โดยโหวตได้คนละ 1 ผลงาน ผ่านช่องทางแฟนเพจ LINE PLAY ประเทศไทย (https://www.facebook.com/LINEPLAYTHOFFICIAL/) ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 12:00 น. – 17 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น.
 
หมายเหตุ  
•ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการโหวตต้องระบุข้อมูลรหัสอวตาร (Avatar Code) ของตัวเองให้ถูกต้องก่อนดำเนินการโหวต และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์โหวตเพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น 
•เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำการโหวตผลงานที่มี "คะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ 1" จะได้รับ ตั๋วกาชา Animation ท่านละจำนวน 1 ใบ 

รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม>> (https://lin.ee/OsIfzQv/vwto/FanArtDetail/LINEPLAY)
=====================
💎รางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม💎
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำการโหวตผลงานที่มี "คะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ 1" จะได้รับ ตั๋วกาชา Animation ท่านละจำนวน 1 ใบ 
2. ผู้ที่นำส่งผลงานภาพวาดเพื่อเข้าร่วมการประกวดในกิจกรรม Facebook Cover Contest และได้รับคะแนนโหวตจากผู้เล่น LINE PLAY สูงสุดจำนวน 5 ท่าน จะได้รับรางวัลพิเศษ ซึ่งรางวัลจะแตกต่างกันไปตามอันดับคะแนนที่ได้ ดังนี้ 
·ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ 1 จะได้รับ 500 Cash มูลค่ารางวัลละ 2,000  บาทจำนวน 1 รางวัล
·ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ 2 จะได้รับ 350 Cash มูลค่ารางวัลละ 1,400  บาทจำนวน 1 รางวัล
·ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ 3 จะได้รับ 250 Cash มูลค่ารางวัลละ 1,000  บาทจำนวน 1 รางวัล
·ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ 4 จะได้รับ 150 Cash มูลค่ารางวัลละ 600  บาทจำนวน 1 รางวัล
·ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ 5 จะได้รับ 100 Cash มูลค่ารางวัลละ 400  บาทจำนวน 1 รางวัล
=====================
⏰ระยะเวลาร่วมสนุก: วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 12:00 น. – 17 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น.
⏰ส่งรางวัล: ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.
=====================
✏️ หมายเหตุ ✏️
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจถูกยกเลิกการได้รับรางวัลหากเปลี่ยนเนื้อหา หรือลบโพสต์ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใน 15 วันหลังกิจกรรมสิ้นสุด 
2.ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. การตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

RichMessage_FbcontestVote