ขอเชิญเพื่อนๆทุกท่านมาร่วมสนุกกับกิจกรรม “Like & Share ส่งต่อความสนุก พร้อมปลดล็อคอีเว้นท์ล็อคอิน” ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 12:00 น. – 20 มิถุนายน 2565 เวลา 23:59 น. เพื่อปลดล็อคอีเว้นท์ล็อคอินแจกตั๋วกาชาและของรางวัลอื่นๆ ภายใต้รายละเอียดและเงื่อนไขกติกาการร่วมสนุกดังนี้

🎉วิธีการร่วมสนุก🎉
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าไปที่เพจเฟซบุ๊ก (Facebook) ของ LINE PLAY ประเทศไทย (www.facebook.com/LINEPLAYTHOFFICIAL/) จากนั้นให้กดไลค์และกดแชร์โพสต์กิจกรรมที่กำหนด ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 12:00 น. – 20 มิถุนายน 2565 เวลา 23:59

2. หลังสิ้นสุดกิจกรรมในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 23:59 ทีมงานจะสรุปยอดไลค์และแชร์รวมทั้งหมด หากจำนวนยอดไลค์และแชร์ของโพสต์ที่กำหนดมีจำนวนเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ทีมงานจะจัดอีเว้นท์ล็อกอินพิเศษ (log-in event) ภายในแอปพลิเคชัน LINE PLAY ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 23:59 น. 

3.ผู้ที่เข้าร่วมในอีเว้นท์ล็อกอินพิเศษ (log-in event) ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดในกิจกรรมนี้จะได้รับของรางวัลในกิจกรรมนี้ทันทีเมื่อเข้าร่วมอีเว้นท์ล็อกอินพิเศษ

รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม >> (https://lin.ee/9WlG1QU/vwto/LIKE8Share)
=====================
💎รางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม💎
ผู้ที่เข้าร่วมในอีเว้นท์ล็อกอินพิเศษ (log-in event) ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดในกิจกรรมนี้จะได้รับของรางวัลในกิจกรรมนี้ทันทีเมื่อเข้าร่วมอีเว้นท์ล็อกอินพิเศษ โดยรางวัลที่ได้รับจะแตกต่างกันไปตามเป้าหมายจำนวนไลค์และจำนวนแชร์ที่กำหนด ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 3 ระดับขั้น และของรางวัลในแต่ละระดับจะแตกต่างกันไป ดังนี้ 
•ขั้นที่ 1: ยอดไลค์และแชร์ตั้งแต่ 500 – 999: ปลดล็อคอีเว้นท์ล็อกอินแจกตั๋วสุ่มไอเทม Animation จำนวน 1 ใบ
•ขั้นที่ 2: ยอดไลค์และแชร์ตั้งแต่ 1,000 – 1,499: ปลดล็อคอีเว้นท์ล็อกอินแจกตั๋วสุ่มไอเทม Animation จำนวน 1 ใบ และตั๋วสุ่มไอเทม VIP จำนวน 1 ใบ
•ขั้นที่ 3: ยอดไลค์และแชร์ตั้งแต่ 1,500: ขึ้นไป: ปลดล็อคอีเว้นท์ล็อกอินแจกตั๋วสุ่มไอเทม Animation จำนวน 1 ใบ ตั๋วสุ่มไอเทม VIP จำนวน 1 ใบ และ ตั๋วสุ่มไอเทม Royal VIP จำนวน 1 ใบ 
=====================
⏰ระยะเวลาร่วมสนุก: วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 12:00 น. – 20 มิถุนายน 2565 เวลา 23:59 น.
⏰ระยะเวลาอีเว้นท์ล็อกอินพิเศษ: วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 23:59 น. 
=====================
✏️ หมายเหตุ ✏️
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. การตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

June_Like_Share_RichMSG_1040_01